Výzva k náboru externích hodnotitelů pro specifický cíl 2.2.2.- Zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb a umožnění přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity

Vytvořeno: 1. 9. 2015 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byla dne 27. 8. 2015, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vyhlášena výzva k náboru externích hodnotitelů pro specifický cíl 2.2.2. – „Zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb a umožnění přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity“.

 

Podrobné informace o obsahu výzvy naleznete zde: