S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2023 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2023 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Vytvořeno: 30. 12. 2022 Poslední aktualizace: 6. 1. 2023

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2023 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2023 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2023, včetně výše dotace pro rok 2023 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2023.

Upozornění: V textu metodiky zveřejněné 30.12.2022 byl v kapitolách 5.2 (Povinné přílohy) a 6.3 (Odborné hodnocení) chybně uveden odkaz na podmínky dotace uváděné v kapitole 4.1. Místo bodu 4.1 e) byl uveden odkaz na bod 4.1 f). V aktuálně zveřejněné metodice byla tato chyba již odstraněna.

Rovněž upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví využilo právo změnit podmínky stanovené v Metodice pro program č. 1 vzdělávání v základním, kde byly upraveny podmínky dotace uváděné v kapitole 5.1 týkající se nemožnosti žádat o dotaci na vzdělávání v základním kmeni pro rezidenta, který se již na rezidenčním místě vzdělával a toto vzdělávání nedokončil. 

Text výzvy a metodik je obsažen v přílohách.

Přílohy