S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výstupy setkání s IT manažery ze všech nemocnic ČR

Vytvořeno: 16. 10. 2018 Poslední aktualizace: 16. 10. 2018

Setkání, na které byli pozváni vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií ze všech nemocnic ČR, se uskutečnilo v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Z prezentovaných témat byl kladen důraz na představení věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví, oblast práva a informačních technologií, včetně ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Velká pozornost byla věnována realizaci projektů nemocnic z výzev IROP, Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví na Vysočině a aktuálním souvislostem mezi elektronizací zdravotnictví a veřejné správy. Podrobně byly vysvětleny novinky ve výkaznictví NZIS s dopadem na nemocnice. Velký prostor byl věnován diskuzi nad všemi tématy s tím, že v prvním pololetí příštího roku Ministerstvo zdravotnictví uspořádá další podobné setkání.

Další podrobnosti, včetně prezentací, nalzeznete jako obvykle na www.nsez.cz.