S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky zasedání Komise pro přijímání Žádostí

Vytvořeno: 20. 1. 2010 Poslední aktualizace: 20. 1. 2010

Projednání Žádostí na léta 2010-2015 Komisí pro přijímání Žádostí (KPŽ)


Uchazeč má právo si vyžádat do 3 dnů ode dne zveřejnění seznamu na e-mailové adrese: veda@mzcr.cz odůvodnění rozhodnutí poskytovatele, které mu bude obratem zasláno. Má rovněž právo do 3 dnů po jeho obdržení podat námitky proti rozhodnutí, a to rovněž na již zmíněnou e-mailovou adresu. Vznést námitku proti rozhodnutí KPŽ lze pouze v případě, že údajně chybějící skutečnost byla v Žádosti doložena, případně upřesnit v jaké sekci. Nelze doplňovat či uvádět tvrzení či skutečnosti neuvedené v původní Žádosti.

Přílohy