S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky veřejné soutěže o podnájem nebytových prostor v Pacientském hubu

Vytvořeno: 7. 6. 2021 Poslední aktualizace: 7. 6. 2021

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje výsledky veřejné soutěže na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

Předmětem veřejné soutěže je podnájem nebytových prostor v Pacientském hubu na adrese U Vršovického nádraží 30, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Účastníci mohli své nabídky zasílat do 7. 5. 2021.

Hodnotící komise ve dvoukolovém řízení, které se konalo ve dnech 18. 5. 2021 a 1. 6. 2021, pečlivě posoudila nabídky účastníků soutěže na základě kritérií uvedených ve výzvě, a zvolila vítěze soutěže, kterými se stali Lenka Hájková a Michal Večeřa – fyzické osoby, 28. pluku 1054/16, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Důvodem výběru jejich nabídky je rozmanitá nabídka poskytovaných služeb i možností podpory pacientských organizací, bohaté zkušenosti v nabízených pro bono službách a v sektoru neziskových organizací. 

Vítězové veřejné soutěže budou vyzváni k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s pronajímatelem, kterým je městská část Praha 10. Zbývající místnosti zůstávají v tuto chvíli neobsazené. Na podzim 2021 bude vyhlášeno druhé kolo soutěže, kterého se nevybraní zájemci mohou opět zúčastnit.