Výsledky jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – Národní akční plány a koncepce pro rok 2015

Vytvořeno: 19. 12. 2014 Poslední aktualizace: 19. 12. 2014

Dne 1. prosince 2014 proběhlo jednání Komise pro přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MZ – Národní akční plány a koncepce, a to za účelem doporučení projektů obsažených v žádostech k přidělení dotace pro rok 2015.

 

Projekty se zařadily do tří kategorií (viz tabulka v příloze):

Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře

Kategorie B – projekt je dobrý, ale organizace bude vyzvána k úpravě či doplnění obsahu

Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře

 

Během ledna 2015 budou žadatelé o dotaci, kteří byli zařazeni do kategorie B vyzváni k doplnění projektu s termínem do 10 dnů po obdržení výzvy.

 

Komise se nevyjadřovala k výši doporučené dotace. Tato bude předmětem dalšího jednání poté, kdy bude známa výše rozpočtu finančních prostředků příslušného dotačního programu.

Přílohy