S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky hodnotící komise v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2015

Vytvořeno: 21. 10. 2014 Poslední aktualizace: 21. 10. 2014

V souladu s Metodikou pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2015 proběhlo dne 13. října 2014 jednání hodnotící komise. Hodnotící komise posuzovala splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci, které byly odboru zdravotních služeb předložené v rámci dotačního programu Protidrogová politika MZ pro rok 2015.

Komise rozhodla doporučit k postupu do dalšího kola hodnocení všechny obdržené žádosti o dotaci s výjimkou žádosti předložené Střediskem křesťanské pomoci Plzeň. Projekt Terapeutická komunita Vršíček předložený v rámci žádosti neodpovídal vyhlášeným prioritám pro rok 2015.

Ostatní projekty budou postoupeny do dotačního řízení.  Na přidělení dotace tímto nevzniká právní nárok.