S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výsledky hodnotící komise v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2015

Vytvořeno: 21. 10. 2014 Poslední aktualizace: 21. 10. 2014

V souladu s Metodikou pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2015 proběhlo dne 13. října 2014 jednání hodnotící komise. Hodnotící komise posuzovala splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci, které byly odboru zdravotních služeb předložené v rámci dotačního programu Protidrogová politika MZ pro rok 2015.

Komise rozhodla doporučit k postupu do dalšího kola hodnocení všechny obdržené žádosti o dotaci s výjimkou žádosti předložené Střediskem křesťanské pomoci Plzeň. Projekt Terapeutická komunita Vršíček předložený v rámci žádosti neodpovídal vyhlášeným prioritám pro rok 2015.

Ostatní projekty budou postoupeny do dotačního řízení.  Na přidělení dotace tímto nevzniká právní nárok.