Výsledky hodnocení splnění formálních náležitostí žádostí o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace ze státního rozpočtu ČR – „Zdravotnické vzdělávací programy“ – II. kolo 2008

Vytvořeno: 17. 10. 2008 Poslední aktualizace: 17. 10. 2008


Ministerstvo zdravotnictví – sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči oznamuje výsledky hodnocení splnění formálních náležitostí v rámci II. kola výběrového dotačního řízení o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů na rok 2008 v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  „Zdravotnické vzdělávací programy“
 
V rámci II. kola 2008 – výše uvedeného výběrového dotačního řízení bylo podáno celkem 52 žádostí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnického vzdělávacího projektu. V návaznosti na vyhlášené podmínky pro přidělování neinvestičních účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů v rámci  programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje v příloze „Seznam žadatelů o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnického vzdělávacího projektu pro rok 2008 – II. kolo výběrového dotačního řízení – program ZVP II.- 2008“, kteří nesplnili formální podmínky dle platné metodiky a jsou z dalšího dotačního řízení vyřazeni:

Přílohy