S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výsledky hodnocení formálních náležitostí II. Žádostí IGA MZ

Vytvořeno: 2. 12. 2010 Poslední aktualizace: 2. 12. 2010


Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví („IGA MZ“), předkládá na základě bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace v rámci veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2011 – 2015 (dále jen „ZD“ nebo „ZD 2011-2015“) výsledky zasedání Oborových komisí (dále jen „OK“).
 
Jedná se o II. část hodnocení formálních náležitostí podaných Žádostí příslušnou OK (dle bodu 5.1.4. ZD).
 
Ze všech posuzovaných Žádostí bylo celkem 23 nedoporučeno z formálních důvodů (viz příloha), které byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami v ZD 2011–2015.
 
UPOZORNĚNÍ: V těchto nedoporučených Žádostech nejsou zastoupeny projekty hodnocené OK 10/I – Ostatní lékařské obory I. (zasedání proběhne 6.12.2011 a výsledky budou zveřejněny následně samostatně).
 
Uchazeč má právo vyžádat si do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu (dle bodu 5.1.2. ZD) na sekretariátu IGA MZ na e-mailové adrese: veda@mzcr.cz odůvodnění (do předmětu zprávy uveďte: Odůvodnění – formální hodnocení II.), které mu bude obratem zasláno. 
Má rovněž právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledku doručit námitky proti rozhodnutí Oborové komise, a to na e-mailovou adresu viz výše (pro podání námitky použijte formulář viz příloha).
 
Komise přezkoumá námitky a svá stanoviska postoupí ministru zdravotnictví ke konečnému rozhodnutí. O jeho výsledku bude uchazeč vyrozuměn (výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví) a v případě změny původního rozhodnutí bude změna provedena i v seznamu zveřejněném na webových stránkách ministerstva.

Přílohy