S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky hlavní železnice 2017

Vytvořeno: 31. 8. 2018 Poslední aktualizace: 31. 8. 2018

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje pouze na obyvatele v okolí hlavních železnic mimo aglomerace. Počet exponovyných osob a objektů je horní odhad.

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

50 – 55 194 302 34 551 294 29
55 – 60 105 306 20 102 175 10
60 – 65 50 542 9 978 69 4
65 – 70 21 625 4 632 44 2
70 – 75 10 114 2 243 14 0
nad 75 5 201 1 186 2 0
Součet 387 090 72 692 598 45
Nad mezní hodnotu 15 315 3 429 16 0

 

Ln [dB]

Počet exponovaných
osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

40 – 45 219 815 37 718 336 37
45 – 50 170 255 30 785 259 27
50 – 55 85 791 16 595 141 5
55 – 60 39 744 8 190 57 6
60 – 65 17 544 3 849 32 0
65 – 70 7 862 1 756 12 0
nad 70 3 680 828 2 0
Součet 544 691 99 721 839 75
Nad mezní hodnotu 11 542 2 584 14 0