S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky hlavní železnice 2012

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje pouze na obyvatele v okolí hlavních železnic.Počet exponovyných osob a objektů je horní odhad.

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

50 – 55 161 700 31 633 211 19
55 – 60 82 300 16 722 124 10
60 – 65 37 500 7 838 49 4
65 – 70 15 600 3 680 22 2
70 – 75 6 400 1 479 8 0
nad 75 2 900 600 0 0
Součet 306 400 61 952 414 35
Nad mezní hodnotu 9 300 2 079 8 0

 

Ln [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

zdravotnických lůžkových zařízení

45 – 50 139 300 27 579 183 14
50 – 55 68 200 13 997 92 8
55 – 60 30 600 6 547 42 5
60 – 65 12 700 3 003 19 1
65 – 70 5 100 1 164 5 0
nad 70 2 000 409 0 0
Součet 257 900 52 699 341 28
Nad mezní hodnotu 7 100 1 573 5 0