S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky Hlavní silnice 2017

Vytvořeno: 30. 8. 2018 Poslední aktualizace: 30. 8. 2018

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje pouze na obyvatele v okolí hlavních silnic mimo aglomerace. Počet exponovyných osob a objektů je horní odhad.

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

50 – 55 702 328 128 048 1 055 118
55 – 60 388 284 70 736 594 60
60 – 65 162 826 23 595 256 27
65 – 70 115 275 14 426 250 19
70 – 75 56 270 10 040 107 4
nad 75 3 009 651 4 0
Součet 1 427 992 247 496 2 266 228
Nad mezní hodnotu 59 279 10 691 111 4

 

Ln [dB]

Počet exponovaných
osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

40 – 45 800 842 137 940 1 233 147
45 – 50 527 340 98 569 791 86
50 – 55 229 488 37 741 364 40
55 – 60 126 653 15 735 263 20
60 – 65 70 425 11 959 134 4
65 – 70 9 229 2 029 16 1
nad 70 163 46 0 0
Součet 1 764 140 304 019 2 801 298
Nad mezní hodnotu 79 817 14 034 150 5