S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky Hlavní silnice 2012

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Hodnoty expozice jsou vypočítány pro venkovní prostor staveb ve výšce 4m nad terénem bez odrazu od posuzované fasády. Expozice se vztahuje pouze na obyvatele v okolí hlavních silnic.Počet exponovyných osob a objektů je horní odhad.

Ldvn [dB]

Počet exponovaných

osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

Počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

50 – 55 643 000 109 125 719 104
55 – 60 371 200 65 031 453 60
60 – 65 164 200 24 876 175 24
65 – 70 110 700 12 431 142 13
70 – 75 75 400 11 205 103 6
nad 75 15 700 2 799 22 2
Součet 1 380 200 225 467 1 614 209
Nad mezní hodnotu 91 100 14 004 125 8

 

Ln [dB]

Počet exponovaných
osob

Počet exponovaných

staveb pro bydlení

Počet exponovaných

školských zařízení

počet exponovaných

lůžkových zdravotnických zařízení

45 – 50 498 700 87 926 589 68
50 – 55 222 600 37 263 257 45
55 – 60 125 900 14 755 149 12
60 – 65 83 000 11 907 128 8
65 – 70 26 100 4 536 35 3
nad 70 2 300 372 1 0
Součet 958 600 156 759 1 159 136
Nad mezní hodnotu 111 400 16 815 164 11