Výsledky externího auditu HPH – kontrolní skupina

Vytvořeno: 1. 10. 2014 Poslední aktualizace: 1. 10. 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR považuje za prioritní oblast českého zdravotnictví kontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Proto se Česká republika účastní mezinárodního projektu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) – HPH Recognition project, který vede nemocnice k tomu, aby kladly větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí než pouze na diagnostické a terapeutické služby. Podpora zdraví vrací do popředí slovo pacient.

V rámci tohoto projektu dosáhla ČR čestného světového prvenství v prosinci 2013, kdy 3 HPH nemocnice ukončily práci na projektu a získaly HPH certifikát. Tyto 3 nemocnice zastupovaly tzv. intervenční skupinu a jednalo se o Nemocnici Valašské Meziříčí a Nemocnici Pelhřimov, které získaly zlatý certifikát a o Nemocnici Jihlava, která získala stříbrný certifikát.

V září 2014 proběhlo závěrečné zhodnocení  projektu v dalších 4 nemocnicích. Jednalo se o členy tzv. kontrolní skupiny, kteří práce na projektu zahajovaly s ročním odstupem od skupiny intervenční.

V rámci tohoto již druhého hodnotícího auditu prokázala ČR vysokou úroveň v plnění světových standardů ke zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, když všechny hodnocené 4 HPH nemocnice získaly zlatý HPH certifikát. ČR byla zastoupena Fakultní nemocnicí MOTOL, Ústřední vojenskou nemocnicí Praha, Klaudiánovou nemocnicí Mladá Boleslav, Fakultní nemocnice Olomouc.

 

Všem zástupcům HPH nemocnic děkujeme za spolupráci.

Více informocí o programu WHO – Nemocnice a zdravotnická zařízení podporující zdraví najdete zde.