Výsledky dotačního řízení – Protidrogová politika MZ pro rok 2015

Vytvořeno: 14. 5. 2015 Poslední aktualizace: 14. 5. 2015

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2015 v rámci programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Přílohy