S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků

Vytvořeno: 15. 4. 2016 Poslední aktualizace: 15. 4. 2016

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2016 v rámci programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Přílohy