Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků

Vytvořeno: 6. 4. 2017 Poslední aktualizace: 6. 4. 2017

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2017 v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“, jak je uvedeno v přílohách.

Přílohy