Výsledky Dohodovacího řízení pro rok 2023

Vytvořeno: 18. 7. 2022 Poslední aktualizace: 18. 7. 2022

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2023 probíhalo od 3. února 2022 do 15. června 2022.

Celkem došlo ve všech fázích DŘ 2023 k dohodě v 9*/8 skupinách a k parciální dohodě v 1 skupině z celkem 14 skupin poskytovatelů.  (Pozn. * = jedna z uzavřených dohod napadena protestem, proto výsledně uznatelných dohod je pouze 8 a jedna parciální.)

Bylo dosaženo dohody pro tyto skupiny poskytovatelů

 • Skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče
 • Skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb
 • Skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby
 • Skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb* (následně napadeno protestem AS – nelze uznat do statistiky dohod)
 • Skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost
 • Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče v ozdravovnách
 • Skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí
 • Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče
 • Skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb

K parciální dohodě došlo ve skupině:

 • Skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče a to v homogenní části PZS odbornosti 799

nebylo dosaženo dohody pro tyto skupiny poskytovatelů:

 • Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích a lékařské pohotovostní služby
 • Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče
 • Skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb
 • Skupina poskytovatelů mimolůžkových specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů

V následující tabulce je uveden seznam příloh ze závěrečných hlasování k finálním návrhům v rámci jednání DŘ 2023 za jednotlivé skupiny poskytovatelů.

Název segmentu

Název přílohy

Akutní lůžková péče

1. AKUTNI_LUZKOVA_PECE_nedohoda

Následná lůžková péče

2. NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE_nedohoda

Segment praktických lékařů

3. PL_PLDD_dohoda

Segment ambulantních specialistů

4. AMB_SPECIALISTE_nedohoda

Segment ambulantních gynekologů

5. GYNEKOLOGIE_dohoda_prostest

Segment laboratoří a radiodiagnostiky

6. LABORATOŘE A DIAGNOSTIKA_nedohoda

Segment domácí péče

7. DOMACI_PECE_dohoda

Segment fyzioterapie

8. FYZIOTERAPIE_dohoda

Segment hemodialyzační péče

9. HEMODIALYZAČNÍ PÉČE_dohoda

Segment stomatologie

10. STOMATOLOGIE_dohoda

Segment dopravní služby

11. DOPRAVNÍ SLUŽBY_dohoda

Segment dravotnické záchranné služby

12. ZZS_parciální dohoda

Segment lázeňské péče

13. LÁZNĚ_dohoda

Segment lékárenské péče

14. LÉKÁRNY_dohoda

Stížnost amb. specialistů

stížnost AS + údůvodnění dohody segmentu Gynekologie

Přílohy