S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výsledky 1. kola výzvy dle výstupů z jednání Výběrové komise IOP ze dne 22. ledna 2009

Vytvořeno: 22. 1. 2009 Poslední aktualizace: 22. 1. 2009

Výběrová komise IOP byla ustanovena ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazem měst a obcí, NNO a provedla výběr projektových žádosti předložených do 1. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.


Celkový počet doporučených projektů k financování z IOP je 24 projektů v celkové výši 1 946 033 000 Kč z veřejných zdrojů.


Celkový počet nedoporučených projektů k financování z IOP je 9 projektů.


V příloze je uveden Seznam doporučených projektů k financování a dále Seznam nedoporučených projektů k financování z důvodů jejich nedoporučení Výběrovou komisí IOP, nebo z důvodu jejich vyřazení pro neplnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí.  

Přílohy