S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky 1. kola výzvy dle výstupů z jednání Výběrové komise IOP ze dne 22. ledna 2009

Vytvořeno: 22. 1. 2009 Poslední aktualizace: 22. 1. 2009

Výběrová komise IOP byla ustanovena ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazem měst a obcí, NNO a provedla výběr projektových žádosti předložených do 1. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.


Celkový počet doporučených projektů k financování z IOP je 24 projektů v celkové výši 1 946 033 000 Kč z veřejných zdrojů.


Celkový počet nedoporučených projektů k financování z IOP je 9 projektů.


V příloze je uveden Seznam doporučených projektů k financování a dále Seznam nedoporučených projektů k financování z důvodů jejich nedoporučení Výběrovou komisí IOP, nebo z důvodu jejich vyřazení pro neplnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí.  

Přílohy