Výsledky 1. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“ (HAD)

Vytvořeno: 2. 8. 2017 Poslední aktualizace: 2. 8. 2017

Výsledky 1. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“ (HAD)

 

Ve spolupráci s Policií ČR, Úřadem vlády, Českou obchodní inspekcí, Celní správou ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a dalšími subjekty proběhlo na celém území České republiky v termínu 10. – 16. července 2017 první kolo kontrolně-preventivní akce HAD.

Na akci se podílelo 48 pracovníků krajských hygienických stanic (KHS), kteří provedli 137 kontrol.

V první fázi akce HAD byla kontrola KHS zaměřena zejména na dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

V osmi případech bylo zjištěno porušení zákazu kouření fyzických osob ve vnitřním prostoru stravovacích služeb. V šesti případech provozovatel nezajistil v místě prodeje alkoholických nápojů v rámci stravovací služby text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V jednom případě obsluha nevhodným umístěním automatu na cigarety nevyloučila prodej osobám mladším 18 let. Bylo uloženo minimálně osm příkazů k pokutě.

Jedním z hlavních důvodů kontrol je zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy. Podle Evropské školní studie 2016 (ESPAD) vnímá 86 % mladistvých dostupnost legálních návykových látek u nás jako velmi snadnou.

V kontrolách se bude pokračovat až do konce září 2017, kdy proběhne souhrnné vyhodnocení akce.

 

Zdroj: Policie ČR

          Úřad vlády ČR