S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání závěrů Oborové komise (Hodnocení formálních náležitostí II ve VES 2011)

Vytvořeno: 22. 12. 2010 Poslední aktualizace: 22. 12. 2010

Výsledek konečného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví po přezkoumání námitek uchazečů, které byly doručené proti rozhodnutí Oborových komisí ve Veřejné soutěži 2011 – 2015.

 
Oborové komise při Hodnocení formálních náležitostí II nedoporučily k dalšímu odbornému  hodnocení 25 projektů. 
     –  u 12 projektů byly doručeny námitky v souladu se Zadávací dokumentaci. 
     –  u   13 projektů nebyly podány námitkyPodané námitky uchazečů, jejichž Žádosti byly navrženy na vyřazení z veřejné soutěže 2011 – 2015 Oborovými komisemi, byly přezkoumány Ministerstvem zdravotnictví a výsledky konečného rozhodnutí jsou uvedeny v příloze, tabulka A a B.
  • Seznam Žádostí, které postupují dále k odbornému hodnocení –  tabulka A


  • Seznam Žádostí, které byly vyřazeny z Veřejné soutěže – tabulka B

Přílohy