S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání závěrů Oborové komise (Hodnocení formálních náležitostí II ve VES 2011)

Vytvořeno: 22. 12. 2010 Poslední aktualizace: 22. 12. 2010

Výsledek konečného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví po přezkoumání námitek uchazečů, které byly doručené proti rozhodnutí Oborových komisí ve Veřejné soutěži 2011 – 2015.

 
Oborové komise při Hodnocení formálních náležitostí II nedoporučily k dalšímu odbornému  hodnocení 25 projektů. 
     –  u 12 projektů byly doručeny námitky v souladu se Zadávací dokumentaci. 
     –  u   13 projektů nebyly podány námitkyPodané námitky uchazečů, jejichž Žádosti byly navrženy na vyřazení z veřejné soutěže 2011 – 2015 Oborovými komisemi, byly přezkoumány Ministerstvem zdravotnictví a výsledky konečného rozhodnutí jsou uvedeny v příloze, tabulka A a B.
  • Seznam Žádostí, které postupují dále k odbornému hodnocení –  tabulka A


  • Seznam Žádostí, které byly vyřazeny z Veřejné soutěže – tabulka B

Přílohy