Výsledek a hlasování výběrového řízení na poskytování následné lůžkové péče v oborech návykové nemoci a gerontopsychiatrie pro území hl. města Prahy

Vytvořeno: 31. 10. 2023 Poslední aktualizace: 2. 11. 2023

Přílohy