S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Vytvořeno: 23. 3. 2021 Poslední aktualizace: 23. 3. 2021

 

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 3/2021.

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, Národní radiologické standardy a Indikační kritéria – vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic.

Jednou z podmínek pro zapojení do pilotního programu časného záchytu karcinomu plic je vytvoření místního radiologického standardu pro tento výkon, který je v souladu s těmito Národními radiologickými standardy.