S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

Vytvořeno: 5. 4. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

V souvislosti s ustanovením § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na zveřejněný seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu.

Jednotlivé přílohy jsou doplněny o konkrétní obor, důvod vyloučení a následné stanovisko MZ.

Žádosti, které splnily formální náležitosti, předloží ministerstvo bezodkladně k odbornému hodnocení akreditační komisi.

Přílohy