Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky RMN 2020

Vytvořeno: 1. 4. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu.

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tabulky jsou doplněny o následně zaslané a vypořádané námitky.

Přílohy