Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2018

Vytvořeno: 12. 4. 2018 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu.

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tabulky jsou doplněny o následně zaslané a vypořádané námitky.

Přílohy