Vypořádání námitek proti vyloučení pro formální nedostatky RM 2023

Vytvořeno: 27. 4. 2023 Poslední aktualizace: 7. 6. 2023

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádosti pro formální nedostatky_lékařské obory RM 2023 – pediatrie a DDpsych. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy s vysvětlením nesrovnalostí v žádosti o rezidenční místo.

V příloze naleznete tabulku se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky proti vyloučení.

 

AKTUALIZACE 11. 5. 2023 – Vypořádání námitek pro obor urgentní medicína, v příloze je tabulka s vypořádáním námitek proti vyloučení.

AKTUALIZACE 7. 6. 2023 – Vypořádání námitek pro obor všeobecné praktické lékařství, v příloze je tabulka s vypořádáním námitek proti vyloučení.

Přílohy