S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

Vytvořeno: 24. 3. 2010 Poslední aktualizace: 24. 3. 2010

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)


KPŽ přezkoumala námitky a dospěla k závěru, že všichni uchazeči odevzdali své Žádosti v souladu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci v rámci VES 2010 – 2015.


Toto stanovisko postoupila ministryni zdravotnictví, která rozhodla, že tyto Žádosti budou doporučeny k odbornému posouzení Oborovým komisím.


Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni prostřednictvím e-mailu.

Přílohy