S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

Vytvořeno: 24. 3. 2010 Poslední aktualizace: 24. 3. 2010

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)


KPŽ přezkoumala námitky a dospěla k závěru, že všichni uchazeči odevzdali své Žádosti v souladu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci v rámci VES 2010 – 2015.


Toto stanovisko postoupila ministryni zdravotnictví, která rozhodla, že tyto Žádosti budou doporučeny k odbornému posouzení Oborovým komisím.


Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni prostřednictvím e-mailu.

Přílohy