S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

Vytvořeno: 3. 11. 2010 Poslední aktualizace: 3. 11. 2010

Uchazeči jejichž žádosti byly nedoporučeny k dalšímu hodnocení z formálních důvodů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji Ministerstva zdravotnictví na léta 2011 – 2015 („VES 2011“) Interní grantové agentury ministerstva zdravotnictví („IGA MZ“), podali námitky proti rozhodnutí KPŽ.


KPŽ dle bodu 5.1.3. Zadávací dokumentace v rámci VES 2011, přezkoumala námitky a dospěla k závěru:  • z 24 Žádostí, které byly nedoporučeny k dalšímu hodnocení (navrženy KPŽ na vyloučení), bylo podáno celkem 21 odvolání (3 odvolání nepodána).


  • 10 Žádostí (viz příloha A) nesplnilo podmínky pro přijetí do soutěže, a proto byly vyloučeny z dalšího hodnocení – odvolání zamítnuto.


  • 14 odvoláním (viz příloha B) bylo vyhověno a postupují do dalšího kola hodnocení Oborovými komisemi. 

Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni prostřednictvím e-mailu. 


Toto stanovisko je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Přílohy