S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Vytvořeno: 10. 11. 2021 Poslední aktualizace: 10. 11. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

Přílohy