Vyhláška č. 59/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb.

Vytvořeno: 18. 3. 2008 Poslední aktualizace: 18. 3. 2008

Vyhláška č. 59/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.

Přílohy