S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vyhláška č. 357/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno: 22. 12. 2020 Poslední aktualizace: 22. 12. 2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Přílohy