Vyhláška č. 279/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno: 19. 7. 2020 Poslední aktualizace: 19. 7. 2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Přílohy