S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vyhláška č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno: 16. 9. 2021 Poslední aktualizace: 16. 9. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení č. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnost dnem 1. července 2021.

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=243/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy