Vyhláška č. 101/2022 o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

Vytvořeno: 14. 12. 2023 Poslední aktualizace: 14. 12. 2023

Vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla většina celostátně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena. V platnosti zůstávají dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální péče. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky krajských hygienických stanic.

Dne 6. dubna 2023 došlo k úpravě vyhlášky, která mění způsob nařizování izolace osobám s potvrzeným onemocněním. Izolace již není nařizována automaticky, ale pouze v případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví.

Vyhláška v celém znění: