Vyhlášení výzvy č.7 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2b

Vytvořeno: 5. 5. 2010 Poslední aktualizace: 5. 5. 2010

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 6. května 2010 sedmou výzvu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Bližší informace o výzvě naleznete zde.