S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyhlášení výzvy č. 15 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2c

Vytvořeno: 25. 3. 2013 Poslední aktualizace: 25. 3. 2013

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 25. března 2013 patnáctou  výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). 

Podpora zahrne projekty zaměřené na zavádění procesů hodnocení zdravotnických intervencí „Health Technology Assessment“ (HTA) v rámci sítě zdravotnických zařízení a projekty zaměřené na efektivitu a standardy řízení zdravotnických zařízení:

  • 1.1 projekty modernizace infrastruktury pracovišť pro vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče);
  • 1.2 projekty modernizace a zajištění inovativních technologií HTA pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče);
  • 1.3 projekty zajištění „know-how“, patentů, licencí pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita a nákladovost zdravotní péče) a projekty k zajištění implementace nejlepších zkušeností „best practices“ a inovativních metod do praxe (výstupy výzkumu a vývoje, pilotní studie a projekty) v oblasti hodnocení zdravotnických intervencí;
  • 1.4 projekty zajištění „know-how“, patentů, licencí k plnění standardů kvality péče o zdraví včetně plnění dalších akreditačních standardů v této oblasti (např. akreditační standardy);
  • 1.5 projekty procesního a personálního řízení včetně pořízení odpovídajících auditů a vytvoření metodik standardů pořizování, získávání a hodnocení relevantních dat pro efektivní řízení zdravotnických zařízení.

     

Bližší informace o výzvě naleznete zde.