S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyhlášení výzev pro malá grantová schémata Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Vytvořeno: 15. 10. 2014 Poslední aktualizace: 15. 10. 2014

V rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ byly dne 15. října 2014 vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat (MGS) pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a Aktivitu II. Péče o děti.

Cílem výzvy do MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče je podpora činnosti nestátních neziskových organizací zacílených na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a psychiatrické péče.

Cílem MGS pro Aktivitu II. Péče o děti je podpora činnosti nestátních neziskových organizací ve vybraných oblastech preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci v oblasti prevence dětských úrazů, sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku a vzácných chorob.

Výzvy představují příležitost pro nestátní neziskové organizace získat finanční prostředky na podporu činnosti a rozvoj aktivit v oblastech definovaných výše zmíněnými výzvami. O dotaci mohou v obou výzvách požádat všechny nestátní neziskové organizace, které mají stanovenou právní formu a disponují minimálně půlroční historií činnosti v oboru.

Detailnější informace ohledně výzev týkající se podporovaných aktivit, jejich geografického zaměření a oprávněných žadatelů jsou umístěny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.