S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 2. 7. 2018 Poslední aktualizace: 2. 7. 2018

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU veřejnou zakázku Chafea/2017/Health /31 na zpracování studie proveditelnosti monitorovacího systému pro sledování iniciativ na snížení obsahu soli, přidaného cukru a tuků v potravinách.

Cílem této studie je pilotně ověřit fungování monitorovacího systému v klíčových oblastech. Zhotovitel zpracuje analýzu proveditelnosti (užitečnost, nákladnost, udržitelnost) aktivit vedoucích ke standardizaci a harmonizaci shromažďovaných dat a umožnění přímých srovnání, která v současné době nejsou možná (např. z hlediska věkových skupin, hodnocení stravovacích zvyklostí, různých databází složení potravin, apod.).

Další informace o veřejné zakázce naleznete zde. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 11. září 2018.