Vyhlášení otevřených výzev k předkládání žádostí o udělení pro rok 2023

Vytvořeno: 16. 6. 2023 Poslední aktualizace: 4. 7. 2023

Evropská komise prostřednictvím agentury HADEA zveřejnila dne 15. června dvanáct výzev k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven do 17. října 17:00 hod (CET, Brusel).

Témata výzev se týkají přístupu ke zdravotní péči, duševního zdraví, nepřenosných nemocí, rakoviny, látek lidského původu a zdravotnických prostředků.

Dne 30 června se uskuteční informační schůzka pro potenciální žadatele, registrovat se je možné zde.

Témata konkrétních výzev a přístup k výzvám přes portál Evropské komise:

Call for proposals to support access to medical devices for cross border health threats (HERA)

Výzva k předkládání návrhů na podporu přístupu ke zdravotnickým prostředkům pro přeshraniční zdravotní hrozby (HERA)

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-01

Rozpočet

1 750 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Vědecké společnosti, akademická obec, zdravotnické orgány/instituce a nevládní organizace, případně včetně malých a středních podniků, které jsou aktivní a mají odborné znalosti v dané oblasti

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 24 až 36 měsíců

Specifické podmínky

Návrhy musí předložit konsorcium nejméně 3 žadatelů (příjemci, nikoli přidružené subjekty), které splňuje následující podmínky: minimálně 3 subjekty ze 3 různých způsobilých zemí.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals to support stakeholders on the prevention of NCDs in the area of chronic respiratory diseases

Výzva k předkládání návrhů na podporu zúčastněných stran v oblasti prevence nepřenosných nemocí v oblasti chronických respiračních onemocnění

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-02

Rozpočet

1 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti podporující prioritní oblasti (zdravotnická profesní sdružení, pacientské organizace, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty)

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Návrhy musí předložit konsorcium nejméně 3 žadatelů (příjemci, nikoli přidružené subjekty), které splňuje následující podmínky: minimálně 3 subjekty ze 3 různých způsobilých zemí.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals on the prevention of NCDs in the area of mental health including actions supporting vulnerable population groups, such as migrants, refugees, Roma people and displaced people from Ukraine

Výzva k předkládání návrhů na prevenci nepřenosných nemocí v oblasti duševního zdraví, včetně akcí na podporu zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou migranti, uprchlíci, Romové a vysídlené osoby z Ukrajiny

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-03

Rozpočet

2 360 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti podporující prioritní oblasti (zdravotnická profesní sdružení, pacientské organizace, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty)

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Návrhy musí předložit konsorcium nejméně 3 žadatelů (příjemci, nikoli přidružené subjekty), které splňuje následující podmínky:

– minimálně 3 subjekty ze 3 různých způsobilých zemí;

– alespoň jedna nevládní organizace působící v oblasti duševního zdraví;

– alespoň jedna pacientská organizace působící v oblasti duševního zdraví

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals on prevention of NCDs in the area of dementia and other eurological disorders

Výzva k předkládání návrhů na prevenci nepřenosných nemocí v oblasti demence a jiných neurologických poruch

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-04

Rozpočet

1 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti podporující prioritní oblasti (zdravotnická profesní sdružení, pacientské organizace, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty)

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Návrhy musí předložit konsorcium nejméně 3 žadatelů (příjemci, nikoli přidružené subjekty), které splňuje následující podmínky: minimálně 3 subjekty ze 3 různých způsobilých zemí.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals to support the implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation applications (SAMIRA18) –organisation of clinical audit campaigns as a tool to improve quality and safety of medical applications of ionising radiation

Výzva k předkládání návrhů na podporu implementace strategické agendy pro lékařské aplikace ionizujícího záření (SAMIRA18) – pořádání kampaní klinického auditu jako nástroje ke zlepšení kvality a bezpečnosti lékařských aplikací ionizujícího záření

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-05

Rozpočet

1 500 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademická sféra (např. ústavy veřejného zdraví) a vzdělávací zařízení, výzkumné ústavy, nemocnice, odborné společnosti, příslušné orgány a zavedené sítě v oblasti veřejného zdraví

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Žádosti může podávat buď jeden žadatel, nebo konsorcium. V obou případech (jednotliví žadatelé nebo konsorcium) návrh musí zahrnovat jednoho oprávněného žadatele s odborností alespoň v jednom z následujících lékařských oborů: radiologie, radioterapie, nukleární medicína, ostatní lékařské obory využívající ionizující záření.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals: action grants on mental health challenges for cancer patients and survivors Sub-topic (a): Mental health and Cancer

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce v oblasti duševního zdraví pacientů a pacientů s rakovinou

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-06

Rozpočet

8 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Organizace občanské společnosti (profesní sdružení, pacientské organizace, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty) se zkušenostmi v oblasti duševního zdraví a rakoviny, akademická a vzdělávací zařízení, výzkumné ústavy, sítě odborníků a zavedené sítě v oblasti veřejného zdraví a orgány členských států

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Návrhy musí předložit konsorcium nejméně 3 žadatelů (příjemci, nikoli přidružené subjekty), které splňuje následující podmínky:

– Minimálně 3 subjekty ze 3 různých způsobilých zemí;

– alespoň jedna nevládní organizace působící v oblasti rakoviny nebo duševního zdraví;

– alespoň jedna pacientská organizace působící v oblasti rakoviny nebo duševního zdraví;

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals: action grants on mental health challenges for cancer patients and survivors Sub-topic (b): European Code for Mental Health

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce zaměřené na problémy duševního zdraví pro pacienty a pacienty s rakovinou

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-07

Rozpočet

2 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Organizace občanské společnosti (profesní sdružení, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty) s odbornými znalostmi v oblasti duševního zdraví, akademická a vzdělávací zařízení, výzkumné ústavy, expertní sítě a zavedené sítě v oblasti veřejného zdraví a orgány členských států

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Návrhy musí předložit konsorcium, které splňuje následující podmínky:

– minimálně 5 subjektů (příjemců, nikoli přidružených subjektů) z 5 různých způsobilých zemí;

– alespoň jedna nevládní organizace působící v oblasti duševního zdraví;

– alespoň jedna pacientská organizace působící v oblasti duševního zdraví;

– alespoň jeden veřejný orgán odpovědný za duševní zdraví.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals: action grants on the safety and quality of new Substances of Human Origin (Breast milk, faecal microbiota transplants) (a) HS-g-23-50.01 Breast milk

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce týkající se bezpečnosti a kvality nových látek lidského původu (mateřské mléko, transplantace fekální mikroflóry) (a) HS-g-23-50.01 Mateřské mléko

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-08

Rozpočet

400 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Organizace občanské společnosti (profesní sdružení, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty) se zkušenostmi v oblasti eonatologie

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 18 měsíců

Specifické podmínky

Žádosti mohou podat buď jeden žadatel nebo konsorcium (žádný minimální požadavek)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals: action grants on the safety and quality of new Substances of Human Origin (Breast milk, faecal microbiota transplants)  (b) HS-g-23-50.02 Faecal microbiotic transplants

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce týkající se bezpečnosti a kvality nových látek lidského původu (mateřské mléko, transplantace fekální mikroflóry) (b) HS-g-23-50.02 Fekální mikrobiotické transplantáty

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-09

Rozpočet

400 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Organizace občanské společnosti (profesní sdružení, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty) s odborností v oboru gastroenterologie

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 18 měsíců

Specifické podmínky

Žádosti mohou podat buď jeden žadatel nebo konsorcium (žádný minimální požadavek)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for Proposals: action grants on Facilitating Organ Paired Exchange

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce týkající se usnadnění výměny orgánů

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-010

Rozpočet

600 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Orgány/přidělovací úřady členských států a profesní organizace, jako jsou evropské organizace pro výměnu orgánů a evropské odborné společnosti

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 12 až 36 měsíců

Specifické podmínky

Žádosti mohou podat buď jeden žadatel nebo konsorcium (žádný minimální požadavek)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals for a program on orphan medical devices, in particular targeting paediatric patients

Výzva k předkládání návrhů na program týkající se zdravotnických prostředků pro vzácná onemocnění, zejména zaměřených na dětské pacienty

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-011

Rozpočet

500 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Vědecké společnosti, akademická obec nebo výzkumné instituce a nevládní organizace, případně včetně malých a středních podniků se zvláštním zájmem a odbornými znalostmi v oblasti akce, tj. vývoje zdravotnických prostředků, zejména pro děti a/nebo nenaplněných lékařských potřeb

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 12 až 36 měsíců

Specifické podmínky

Žádosti mohou podat buď jeden žadatel nebo konsorcium (žádný minimální požadavek)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposal: action grants to contribute to the organisations of conference and events

Výzva k předkládání návrhů: granty na akce jako příspěvek na organizaci konferencí a akcí

Kód výzvy

EU4H-2023-PJ-012

Rozpočet

450 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Veřejné nebo neziskové subjekty s odbornými znalostmi v oblasti pořádání akcí v oblasti veřejného zdraví

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 12 měsíců

Specifické podmínky

Žádosti mohou podat buď jeden žadatel nebo konsorcium (žádný minimální požadavek)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)