S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyhlášení nominací dvou výročních cen ministra zdravotnictví pro rok 2015

Vytvořeno: 23. 10. 2015 Poslední aktualizace: 23. 10. 2015

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček udělí 3. prosince 2015 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dvě výroční ceny. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu.

  • Výroční cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů má již dvacetiletou tradici a je určena osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR. Její udělení není vázáno na zdravotní postižení.
  • Výroční cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče má již patnáctiletou tradici a je určena osobnosti, především z řad odborníků, která se podílí na rozvoji nových druhů zdravotní, resp. zdravotně sociální péče, určených zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům.

Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické a právnické osoby, návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu.

Návrhy přijímá do 19. listopadu 2015 včetně Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Případné podrobnější informace podá Mgr. Martina Brzková, tel.: 224 972 272, e-mail: Martina.Brzkova@mzcr.cz.