Vyhlášení II. kola výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2021

Vytvořeno: 10. 6. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

V souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice zopakuje výběrové řízení, pokud žádný účastník specializačního vzdělávání neprojeví zájem o schválené rezidenční místo v I. kole výběrového řízení.

Oznámení o vyhlášení II. kola výběrového řízení zasílejte emailem na veronika.fritscherova@mzcr.cz a následně poštou nebo DS na Ministerstvo zdravotnictví.

 

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví průběžně aktualizovat.

 

Po úspěšném výběrovém řízení, zašlete vyplněný formulář obsahující informace o vybraném rezidentovi na e-mail: votrubova@ipvz.cz nebo ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů kontaktujte paní Lucii Votrubovou, tel: 271 019 563.

Přílohy