Vyhlášení dvou veřejných zakázek v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 19. 12. 2017 Poslední aktualizace: 19. 12. 2017

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU dvě veřejné zakázky:

  • Zakázku „Chafea/2017/Health/07“ na zpracování studie proveditelnosti záměru vytvořit Evropskou expertní síť pro vzácná přenosná onemocnění a jiné vzácné patologie v kontextu globalizace a migrace
  • Zakázku „Chafea/2017/Health/08“ zaměřenou na zhodnocení stávajících údajů o zdravotním stavu migrantů a uprchlíků, kteří přišli do Evropské unie od roku 2015, s cílem zajistit získávání přesných informací o jejich zdravotním stavu při příjezdu a vhodně přizpůsobit zdravotní služby poskytované na národní úrovni a podporu činnosti členských států ze strany EU

Další informace o veřejných zakázkách naleznete na stránkách agentury Chafea. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 13. února 2018.