S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyhlášení dvou veřejných zakázek v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 17. 2. 2020 Poslední aktualizace: 17. 2. 2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU dvě veřejné zakázky:

  • Zakázku „Chafea/2019/Health/09“ na podporu činnosti referenčních laboratoří pro antibiotickou rezistenci v humánní medicíně a podporu aktivit, které doplňují stávající činnost Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC);
  • Zakázku „Chafea/2019/Health/27“ na studii proveditelnosti vytvoření fyzických zásob očkovacích látek; a vypracování konceptu mechanismu pro vzájemnou výměnu očkovacích látek mezi členskými státy v případě propuknutí epidemií.

Další informace o veřejných zakázkách naleznete na stránkách agentury Chafea. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 23. března 2020.