Vyhlášení dotačního výběrového řízení RM 2010

Vytvořeno: 21. 12. 2009 Poslední aktualizace: 21. 12. 2009

Vypsání dotačního výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví „Rezidenční místa pro rok 2010“


Ministerstvo zdravotnictví, sekce zdravotní péče vypisuje dotační řízení pro program „Rezidenční místa 2010“.


Podmínky dotačního řízení, za kterých lze žádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci výše uvedeného dotačního programu Ministerstva zdravotnictví, jsou stanoveny „Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2010. Metodika je součástí tohoto dokumentu, a to včetně příloh.


Konečný termín pro příjem Žádostí o poskytnutí dotace je 26. února 2010. Žádost bude přijata, pokud bude doručena na adresu administrátora dotačního programu MZ (Praha 6 – Břevnov, Šultysova 728/11 PSČ 169 00) nejpozději 26. února 2010.


V případě případných dotazů, týkajících se rezidenčních míst se obracejte na níže uvedené kontaktní osoby. Pro případné osobní jednání je nutné si sjednat schůzku.Administrátor dotačního programu Rezidenční místa:


Global Health Service, s.r.o.


Ing. Dagmar Maierová,
telefon: 220 515 833, e-mail: dagmar.maierova@ghssro.cz@mzcr.cz


Ing. Iva Urbancová,
telefon: 220 515 833, e-mail: Iva.urbancova@ghssro.cz@mzcr.czMinisterstvo zdravotnictví, Odbor vzdělávání a vědy


LÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ


Ing. Lenka Čermáková,
telefon: 224 972 555, e-mail: lenka.cermakova@mzcr.cz


NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ


Mgr. Pavla Povolná,
telefon: 224 972 160, e-mail: pavla.povolna@mzcr.cz


 


Odsouhlasila:


v.r.


MUDr. Markéta Hellerová


Náměstkyně pro zdravotní péči pověřená řízením sekce zdravotního pojištění