Vyhlášení Doplňkové výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v Programu CZ11

Vytvořeno: 18. 5. 2015 Poslední aktualizace: 18. 5. 2015

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo dne 15. května 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity v Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu I. „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. ,,Péče o děti“.

Oprávněnými žadateli jsou výhradně příjemci grantů projektů v Programu CZ11 podpořených v otevřené výzvě, která byla vyhlášena 12. 06. 2014 a příjemci grantů předem-definovaných projektů.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 15. června 2015 do 23:00 hod.

Bližší informace včetně textu výzvy lze nalézt na následujícím odkazu:

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-aktuality/2015/vyhlaseni-doplnkove-vyzvy-k-predkladani-1923