S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vydání nového Standardu služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví (CDZ) pro osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI)

Vytvořeno: 7. 7. 2021 Poslední aktualizace: 7. 7. 2021

V rámci realizace Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále též „MZ ČR“) dne 8. 10. 2013 byl ve Věstníku MZ ČR č. 5/2016 vydán Standard péče poskytované v Centrech duševního zdraví (dále jen „Standard“). Tento Standard byl vytvořen především na základě zahraničních zkušeností v době, kdy ještě neexistovala téměř žádná zkušenost s fungováním tohoto typu péče v České republice. Poté co v rámci projektů Podpora vzniku Center duševního zdraví realizovaných Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost prošla pilotním provozem po dobu 18 měsíců řada Center duševního zdraví (dále jen „CDZ“), vyplynulo, že Standard z roku 2016 neodpovídá současným požadavkům. Na základě zkušeností z pilotního i ostrého provozu CDZ došlo k revizi a vydání Standardu nového.

Oproti původnímu Standardu jsou nově definovány funkce CDZ i poskytované služby. Nový Standard rovněž upravuje podobu tzv. Bazálního CDZ (CDZ-B) a Komplexního CDZ (CDZ-A), s tím, že se doporučuje, aby CDZ-B do pěti let od zahájení provozu splnilo kritéria/standard pro CDZ-A. Pokud tato kritéria nenaplní, bude poskytovat péči v redukované kapacitě.

Věstník se Standardem služeb naleznete v odkazu níže:

Věstník č. 8/2021 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)