S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výběrová komise IOP pro 2. výzvu

Vytvořeno: 9. 11. 2009 Poslední aktualizace: 9. 11. 2009

Dne 6. 11. 2009 zasedala Výběrová komise IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr žádostí o poskytnutí dotace předložených do 2. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Výběrová komise IOP doporučila k financování 21 projektů v celkové výši 513 943 345 Kč, z původních 28 zaregistrovaných. V příloze č. 1 je uveden Seznam doporučených/nedoporučených projektů k financování.

Přílohy