S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výběr hodnotitelů pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví pro aktivitu 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí.

Vytvořeno: 1. 2. 2010 Poslední aktualizace: 1. 2. 2010

MZ ČR vyhlašuje veřejnou výzvu k výběru expertních hodnotitelů projektů za účelem hodnocení projektů zaměřených na:


1)      modernizaci a obnovu přístrojového vybavení kardiovaskulárních center;


2)      modernizaci a obnovu přístrojového vybavení popáleninových center. 


Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů pro oblast intervence 3.2 IOP. Do této databáze jsou zájemci zařazeni na základě zaslání vyplněného dotazníku (viz. Příloha 1) a strukturovaného životopisu na adresu iop@mzcr.cz, do předmětu uveďte Dotazník pro hodnotitele. Zaslaný dotazník je následně vyhodnocen a pokud příslušný zájemce splňuje všechny náležité podmínky (minimem je odborná způsobilost a profesní zkušenost v dané oblasti 3 roky), je zařazen do databáze hodnotitelů. O výsledném zařazení do databáze jsou zájemci informováni emailem.


Jednotliví expertní hodnotitelé jsou k hodnocení vybráni Odborem evropských fondů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory z databáze hodnotitelů a to na základě profesního zaměření a zkušeností.

Přílohy