S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výběr externího hodnotitele pro oblast intervence 3.2b IOP

Vytvořeno: 26. 5. 2011 Poslední aktualizace: 26. 5. 2011

Výběr externího hodnotitele pro oblast intervence 3.2b IOP

 
MZ ČR vyhlašuje veřejnou výzvu k výběru expertního hodnotitele přístrojového vybavení – rehabilitační technika.
 
Expertní hodnocení se bude týkat posouzení technické specifikace přístrojového vybavení projektů v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Expertní hodnotitel vypracuje stanoviska k technickým specifikacím přístrojů u projektů zaměřených na pořízení rehabilitační techniky. Stanovisko bude zpracováno zejména s ohledem na nastavení technických parametrů přístrojů v zadávacích dokumentacích případně jiných dokumentech tj. zda tyto parametry nejsou nastaveny diskriminačně.
 
Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů ve fázi realizace pro oblast intervence 3.2b IOP. Z této databáze jsou hodnotitelé na základě profesního zaměření a zkušeností vybráni Odborem evropských fondů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory k hodnocení  projektů.
Zařazení zájemce do databáze hodnotitelů v době realizace probíhá prostřednictvím vyplnění dotazníku (viz. Příloha 1) a jeho následného zaslání na emailovou adresu iop@mzcr.cz spolu se zasláním profesního životopisu, do předmětu e-mailu uveďte Dotazník pro externího hodnotitele. Dotazník je následně vyhodnocen a pokud příslušný zájemce splňuje všechny náležité podmínky, je zařazen do databáze hodnotitelů. O výsledném zařazení do databáze jsou zájemci informováni emailem.

 

Přílohy